Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. FRANK BLUEKA is in het kader van de AVG verplicht inzichtelijk te maken en te beschrijven welke gegevens we opslaan van bedrijven waar we mee samenwerken en waar we mee samengewerkt hebben. Wij sturen u zo nu en dan een nieuwsbrief waarin we nieuwe theatervoorstellingen, landelijk opmerkelijke dingen en andere nieuwe ontwikkelingen rondom FRANK BLUEKA te vermelden. Als u tevreden bent met de nieuwsbrieven, hoeft u niets te doen. Als u uw abonnement op de nieuwsbrief  wilt beëindigen, dan kunt u dat doen via de gebruikelijke ‘unsubscribe’ knop onder aan de emails of een antwoord sturen met als titel ‘opzeggen’. Wij hopen natuurlijk dat u op de hoogte wilt blijven.

 

Privacy-verklaring van:  

FRANK BLUEKA , Franshalsstraat 39, 7412 TS, Deventer, the Netherlands, BENELUX, EU

 

Ons privacy beleid is gebaseerd op een privacy-first gedachte. Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens. Wij geven geen gegevens door aan derden tenzij de wet dit van ons vraagt. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Uw gegevens worden niet ongevraagd aan een mailinglijst van derden toegevoegd. Wij gebruiken gegevens enkel om u optimaal te informeren over zaken die spelen rondom FRANK BLUEKA en mooie optredens zie te boeken zijn of te bezoeken zijn.

FRANK BLUEKA heeft er voor gekozen om geen bijzondere persoonsgegevens op te slaan. Het verwerkingsregister geeft een overzicht van alle binnen onze organisatie opgeslagen persoonlijke gegevens. Tevens geeft deze inzicht in waar deze worden bewaard. Deze lijst is voor hetgeen op u van toepassing is op te vragen bij het secretariaat. Onze website is beveiligd. Cookies worden alleen gebruikt om de website vlot laten lopen. Medewerkers hebben hun laptop voorzien van een wachtwoord. De telefoons zijn beveiligd met een wachtwoord. Indien u een privacy gerelateerde vraag heeft kunt u deze mailen naar:

info@frankblueka.com

FRANK BLUEKA

Deventer,

the Netherlands, BENELUX, EU                                                                                                               25 mei 2018